Algemene voorwaarden

Onze algeme levervoorwaarden zijn gedopneerd bij de KVK te Groningen onder nummer 20172018